Kwetsbaarheid CVE-2016-3125

The Mod_tls Module In ProFTPD Before 1.3.5b And 1.3.6 Before 1.3.6rc2 Does Not Properly Handle The TLSDHParamFile Directive, Which Might Cause A Weaker Than Intended Diffie-Hellman (DH) Key To Be Used And Consequently Allow Attackers To Have Unspecified Impact Via Unknown Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2016-3125
Leverancier(s) betrokken
- Proftpd
- Fedoraproject
- Opensuse
Omschrijving
The Mod_tls Module In ProFTPD Before 1.3.5b And 1.3.6 Before 1.3.6rc2 Does Not Properly Handle The TLSDHParamFile Directive, Which Might Cause A Weaker Than Intended Diffie-Hellman (DH) Key To Be Used And Consequently Allow Attackers To Have Unspecified Impact Via Unknown Vectors.
Publicatie
Dinsdag, 5 April 2016
Gewijzigd
Woensdag, 31 Oktober 2018 00:05
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
proftpd proftpd 1.3.6 rc1
proftpd proftpd 1.3.5 a
opensuse opensuse 13.1
fedoraproject fedora 23
fedoraproject fedora 22

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE