Kwetsbaarheid CVE-2016-3664

Trend Micro Mobile Security For IOS Before 3.2.1188 Does Not Verify The X.509 Certificate Of The Mobile Application Login Server, Which Allows Man-in-the-middle Attackers To Spoof This Server And Obtain Sensitive Information Via A Crafted Certificate.

Algemeen

CVE
CVE-2016-3664
Leverancier(s) betrokken
- Trend_micro
Omschrijving
Trend Micro Mobile Security For IOS Before 3.2.1188 Does Not Verify The X.509 Certificate Of The Mobile Application Login Server, Which Allows Man-in-the-middle Attackers To Spoof This Server And Obtain Sensitive Information Via A Crafted Certificate.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Woensdag, 25 Mei 2016
Ernst
Medium

Score

Score
5.8
    - Basis
5.8
    - Impact
4.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
trend micro mobile security 3.1 :~~~iphone os~~

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE