Kwetsbaarheid CVE-2016-3947

Heap-based Buffer Overflow In The Icmp6::Recv Function In Icmp/Icmp6.cc In The Pinger Utility In Squid Before 3.5.16 And 4.x Before 4.0.8 Allows Remote Servers To Cause A Denial Of Service (performance Degradation Or Transition Failures) Or Write Sensitive Information To Log Files Via An ICMPv6 Packet.

Algemeen

CVE
CVE-2016-3947
Leverancier(s) betrokken
- Squid-cache
- Canonical
Omschrijving
Heap-based Buffer Overflow In The Icmp6::Recv Function In Icmp/Icmp6.cc In The Pinger Utility In Squid Before 3.5.16 And 4.x Before 4.0.8 Allows Remote Servers To Cause A Denial Of Service (performance Degradation Or Transition Failures) Or Write Sensitive Information To Log Files Via An ICMPv6 Packet.
Publicatie
Donderdag, 7 April 2016
Gewijzigd
Maandag, 28 November 2016 22:26
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
squid-cache squid 4.0.7
squid-cache squid 4.0.6
squid-cache squid 4.0.5
squid-cache squid 4.0.4
squid-cache squid 4.0.3
squid-cache squid 4.0.2
squid-cache squid 4.0.1
squid-cache squid 3.5.15
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 15.10
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 12.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE