Kwetsbaarheid CVE-2016-3958

Untrusted Search Path Vulnerability In Go Before 1.5.4 And 1.6.x Before 1.6.1 On Windows Allows Local Users To Gain Privileges Via A Trojan Horse DLL In The Current Working Directory, Related To Use Of The LoadLibrary Function.

Algemeen

CVE
CVE-2016-3958
Leverancier(s) betrokken
- Golang
Omschrijving
Untrusted Search Path Vulnerability In Go Before 1.5.4 And 1.6.x Before 1.6.1 On Windows Allows Local Users To Gain Privileges Via A Trojan Horse DLL In The Current Working Directory, Related To Use Of The LoadLibrary Function.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Dinsdag, 14 Augustus 2018 01:00
Ernst
High

Score

Score
7.2
    - Basis
7.2
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
golang go 1.6
golang go 1.5

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE