Kwetsbaarheid CVE-2016-3973

The Chat Feature In The Real-Time Collaboration (RTC) Services 7.3 And 7.4 In SAP NetWeaver Java AS 7.1 Through 7.5 Allows Remote Attackers To Obtain Sensitive User Information By Visiting Webdynpro/resources/sap.com/tc~rtc~coll.appl.rtc~wd_chat/Chat#, Pressing "Add Users", And Doing A Search, Aka SAP Security Note 2255990.

Algemeen

CVE
CVE-2016-3973
Leverancier(s) betrokken
- Sap
Omschrijving
The Chat Feature In The Real-Time Collaboration (RTC) Services 7.3 And 7.4 In SAP NetWeaver Java AS 7.1 Through 7.5 Allows Remote Attackers To Obtain Sensitive User Information By Visiting Webdynpro/resources/sap.com/tc~rtc~coll.appl.rtc~wd_chat/Chat#, Pressing "Add Users", And Doing A Search, Aka SAP Security Note 2255990.
Publicatie
Donderdag, 7 April 2016
Gewijzigd
Maandag, 10 December 2018 23:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
sap netweaver 7.40

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE