Kwetsbaarheid CVE-2016-4001

Buffer Overflow In The Stellaris_enet_receive Function In Hw/net/stellaris_enet.c In QEMU, When The Stellaris Ethernet Controller Is Configured To Accept Large Packets, Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (QEMU Crash) Via A Large Packet.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4001
Leverancier(s) betrokken
- Qemu
- Canonical
- Fedoraproject
Omschrijving
Buffer Overflow In The Stellaris_enet_receive Function In Hw/net/stellaris_enet.c In QEMU, When The Stellaris Ethernet Controller Is Configured To Accept Large Packets, Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (QEMU Crash) Via A Large Packet.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Zaterdag, 1 December 2018 15:00
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
qemu qemu -
fedoraproject fedora 24
fedoraproject fedora 23
fedoraproject fedora 22
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 15.10
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 12.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE