Kwetsbaarheid CVE-2016-4020

The Patch_instruction Function In Hw/i386/kvmvapic.c In QEMU Does Not Initialize The Imm32 Variable, Which Allows Local Guest OS Administrators To Obtain Sensitive Information From Host Stack Memory By Accessing The Task Priority Register (TPR).

Algemeen

CVE
CVE-2016-4020
Leverancier(s) betrokken
- Qemu
- Canonical
Omschrijving
The Patch_instruction Function In Hw/i386/kvmvapic.c In QEMU Does Not Initialize The Imm32 Variable, Which Allows Local Guest OS Administrators To Obtain Sensitive Information From Host Stack Memory By Accessing The Task Priority Register (TPR).
Publicatie
Woensdag, 25 Mei 2016
Gewijzigd
Zaterdag, 1 December 2018 15:00
Ernst
Low

Score

Score
2.1
    - Basis
2.1
    - Impact
2.9
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
qemu qemu -
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 15.10
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 12.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE