Kwetsbaarheid CVE-2016-4021

The Read_binary Function In Buffer.c In Pgpdump Before 0.30 Allows Context-dependent Attackers To Cause A Denial Of Service (infinite Loop And CPU Consumption) Via Crafted Input, As Demonstrated By The Xa3x03 String.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4021
Leverancier(s) betrokken
- Pgpdump_project
- Fedoraproject
Omschrijving
The Read_binary Function In Buffer.c In Pgpdump Before 0.30 Allows Context-dependent Attackers To Cause A Denial Of Service (infinite Loop And CPU Consumption) Via Crafted Input, As Demonstrated By The Xa3x03 String.
Publicatie
Donderdag, 26 Mei 2016
Gewijzigd
Woensdag, 15 Juni 2016 23:01
Ernst
High

Score

Score
7.8
    - Basis
7.8
    - Impact
6.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
pgpdump project pgpdump 0.29
fedoraproject fedora 24
fedoraproject fedora 23
fedoraproject fedora 22

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE