Kwetsbaarheid CVE-2016-4087

Huawei S12700 Switches With Software Before V200R008C00SPC500 And S5700 Switches With Software Before V200R005SPH010, When The Debug Switch Is Enabled, Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service Or Execute Arbitrary Code Via Crafted DNS Packets.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4087
Leverancier(s) betrokken
- Huawei
Omschrijving
Huawei S12700 Switches With Software Before V200R008C00SPC500 And S5700 Switches With Software Before V200R005SPH010, When The Debug Switch Is Enabled, Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service Or Execute Arbitrary Code Via Crafted DNS Packets.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Woensdag, 25 Mei 2016
Ernst
Medium

Score

Score
5.1
    - Basis
5.1
    - Impact
6.4
    - Misbruik
4.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Hoog Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek alleen misbruiken in uitzonderlijke situaties. Er is bijvoorbeeld veel planning vereist of naast dit beveiligingslek moeten er andere tekortkomingen in de beveiliging zijn.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
huawei s5700 firmware v200r005c00
huawei s5700 firmware v200r003c00spc300
huawei s5700 firmware v200r002c00spc100
huawei s5700 firmware v200r001c00
huawei s12700 firmware v200r005c00spc300

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE