Kwetsbaarheid CVE-2016-4482

The Proc_connectinfo Function In Drivers/usb/core/devio.c In The Linux Kernel Through 4.6 Does Not Initialize A Certain Data Structure, Which Allows Local Users To Obtain Sensitive Information From Kernel Stack Memory Via A Crafted USBDEVFS_CONNECTINFO Ioctl Call.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4482
Leverancier(s) betrokken
- Canonical
- Fedoraproject
- Linux
- Novell
Omschrijving
The Proc_connectinfo Function In Drivers/usb/core/devio.c In The Linux Kernel Through 4.6 Does Not Initialize A Certain Data Structure, Which Allows Local Users To Obtain Sensitive Information From Kernel Stack Memory Via A Crafted USBDEVFS_CONNECTINFO Ioctl Call.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Maandag, 28 November 2016 22:27
Ernst
Low

Score

Score
2.1
    - Basis
2.1
    - Impact
2.9
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
novell suse linux enterprise workstation extension 12.0 sp1
novell suse linux enterprise software development kit 12.0 sp1
novell suse linux enterprise software development kit 11.0 sp4
novell suse linux enterprise server 12.0 sp1
novell suse linux enterprise server 11.0 sp4
novell suse linux enterprise server 11.0 extra
novell suse linux enterprise real time extension 12.0 sp1
novell suse linux enterprise module for public cloud 12.0
novell suse linux enterprise live patching 12.0
novell suse linux enterprise desktop 12.0 sp1
novell suse linux enterprise debuginfo 11.0 sp4
linux linux kernel 4.6
fedoraproject fedora 24
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 15.10
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 12.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE