Kwetsbaarheid CVE-2016-4534

The McAfee VirusScan Console (mcconsol.exe) In McAfee VirusScan Enterprise 8.8.0 Before Hotfix 1123565 (8.8.0.1546) On Windows Allows Local Administrators To Bypass Intended Self-protection Rules And Unlock The Console Window By Closing Registry Handles.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4534
Leverancier(s) betrokken
- Mcafee
- Microsoft
Omschrijving
The McAfee VirusScan Console (mcconsol.exe) In McAfee VirusScan Enterprise 8.8.0 Before Hotfix 1123565 (8.8.0.1546) On Windows Allows Local Administrators To Bypass Intended Self-protection Rules And Unlock The Console Window By Closing Registry Handles.
Publicatie
Donderdag, 5 Mei 2016
Gewijzigd
Donderdag, 1 December 2016 07:21
Ernst
Low

Score

Score
3.0
    - Basis
3.0
    - Impact
4.9
    - Misbruik
2.7

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
microsoft windows
mcafee virusscan enterprise 8.8.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE