Kwetsbaarheid CVE-2016-4535

Integer Signedness Error In The AV Engine Before DAT 8145, As Used In McAfee LiveSafe 14.0, Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (memory Corruption And Crash) Via A Crafted Packed Executable.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4535
Leverancier(s) betrokken
- Mcafee
Omschrijving
Integer Signedness Error In The AV Engine Before DAT 8145, As Used In McAfee LiveSafe 14.0, Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (memory Corruption And Crash) Via A Crafted Packed Executable.
Publicatie
Donderdag, 5 Mei 2016
Gewijzigd
Dinsdag, 10 Mei 2016
Ernst
High

Score

Score
7.8
    - Basis
7.8
    - Impact
6.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
mcafee livesafe 14.0

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE