Kwetsbaarheid CVE-2016-4557

The Replace_map_fd_with_map_ptr Function In Kernel/bpf/verifier.c In The Linux Kernel Before 4.5.5 Does Not Properly Maintain An Fd Data Structure, Which Allows Local Users To Gain Privileges Or Cause A Denial Of Service (use-after-free) Via Crafted BPF Instructions That Reference An Incorrect File Descriptor.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4557
Leverancier(s) betrokken
- Linux
Omschrijving
The Replace_map_fd_with_map_ptr Function In Kernel/bpf/verifier.c In The Linux Kernel Before 4.5.5 Does Not Properly Maintain An Fd Data Structure, Which Allows Local Users To Gain Privileges Or Cause A Denial Of Service (use-after-free) Via Crafted BPF Instructions That Reference An Incorrect File Descriptor.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Zondag, 3 September 2017 07:56
Ernst
High

Score

Score
7.2
    - Basis
7.2
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
linux linux kernel 4.5.4

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE