Kwetsbaarheid CVE-2016-4558

The BPF Subsystem In The Linux Kernel Before 4.5.5 Mishandles Reference Counts, Which Allows Local Users To Cause A Denial Of Service (use-after-free) Or Possibly Have Unspecified Other Impact Via A Crafted Application On (1) A System With More Than 32 Gb Of Memory, Related To The Program Reference Count Or (2) A 1 Tb System, Related To The Map Reference Count.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4558
Leverancier(s) betrokken
- Canonical
- Linux
Omschrijving
The BPF Subsystem In The Linux Kernel Before 4.5.5 Mishandles Reference Counts, Which Allows Local Users To Cause A Denial Of Service (use-after-free) Or Possibly Have Unspecified Other Impact Via A Crafted Application On (1) A System With More Than 32 Gb Of Memory, Related To The Program Reference Count Or (2) A 1 Tb System, Related To The Map Reference Count.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Dinsdag, 2 Augustus 2016 23:01
Ernst
Medium

Score

Score
6.9
    - Basis
6.9
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.4

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
linux linux kernel 4.5.4
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE