Kwetsbaarheid CVE-2016-4576

Buffer Overflow In The Application Specific Packet Filtering (ASPF) Functionality In The Huawei IPS Module, NGFW Module, NIP6300, NIP6600, Secospace USG6300, USG6500, USG6600, USG9500, And AntiDDoS8000 Devices With Software Before V500R001C20SPC100 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service Or Execute Arbitrary Code Via A Crafted Packet, Related To "illegitimate Parameters."

Algemeen

CVE
CVE-2016-4576
Leverancier(s) betrokken
- Huawei
Omschrijving
Buffer Overflow In The Application Specific Packet Filtering (ASPF) Functionality In The Huawei IPS Module, NGFW Module, NIP6300, NIP6600, Secospace USG6300, USG6500, USG6600, USG9500, And AntiDDoS8000 Devices With Software Before V500R001C20SPC100 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service Or Execute Arbitrary Code Via A Crafted Packet, Related To "illegitimate Parameters."
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Maandag, 28 November 2016 22:27
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
huawei usg9500 firmware v500r001c00
huawei secospace usg6600 firmware v500r001c00
huawei secospace usg6500 firmware v500r001c00
huawei secospace usg6300 firmware v500r001c00
huawei secospace antiddos8000 firmware v500r001c00
huawei nip6600 firmware v500r001c00
huawei nip6300 firmware v500r001c00
huawei ngfw module firmware v500r001c00
huawei ips module firmware v500r001c00

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE