Kwetsbaarheid CVE-2016-4580

The X25_negotiate_facilities Function In Net/x25/x25_facilities.c In The Linux Kernel Before 4.5.5 Does Not Properly Initialize A Certain Data Structure, Which Allows Attackers To Obtain Sensitive Information From Kernel Stack Memory Via An X.25 Call Request.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4580
Leverancier(s) betrokken
- Canonical
- Linux
Omschrijving
The X25_negotiate_facilities Function In Net/x25/x25_facilities.c In The Linux Kernel Before 4.5.5 Does Not Properly Initialize A Certain Data Structure, Which Allows Attackers To Obtain Sensitive Information From Kernel Stack Memory Via An X.25 Call Request.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Maandag, 28 November 2016 22:27
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
linux linux kernel 4.5.4
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 15.10
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 12.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE