Kwetsbaarheid CVE-2016-4791

The Administrative User Interface In Pulse Connect Secure (PCS) 8.2 Before 8.2r1, 8.1 Before 8.1r2, 8.0 Before 8.0r9, And 7.4 Before 7.4r13.4 Allows Remote Administrators To Enumerate Files, Read Arbitrary Files, And Conduct Server Side Request Forgery (SSRF) Attacks Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4791
Leverancier(s) betrokken
- Pulsesecure
Omschrijving
The Administrative User Interface In Pulse Connect Secure (PCS) 8.2 Before 8.2r1, 8.1 Before 8.1r2, 8.0 Before 8.0r9, And 7.4 Before 7.4r13.4 Allows Remote Administrators To Enumerate Files, Read Arbitrary Files, And Conduct Server Side Request Forgery (SSRF) Attacks Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Donderdag, 26 Mei 2016
Gewijzigd
Donderdag, 26 Mei 2016
Ernst
Medium

Score

Score
6.4
    - Basis
6.4
    - Impact
4.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
pulsesecure pulse connect secure 8.2
pulsesecure pulse connect secure 8.1r1.1
pulsesecure pulse connect secure 8.1r1.0
pulsesecure pulse connect secure 8.1
pulsesecure pulse connect secure 8.0r8.1
pulsesecure pulse connect secure 8.0r8.0
pulsesecure pulse connect secure 8.0r7.1
pulsesecure pulse connect secure 8.0r7.0
pulsesecure pulse connect secure 8.0r6.0
pulsesecure pulse connect secure 8.0r5.0
pulsesecure pulse connect secure 8.0r4.1
pulsesecure pulse connect secure 8.0r4.0
pulsesecure pulse connect secure 8.0r3.2
pulsesecure pulse connect secure 8.0r3.1
pulsesecure pulse connect secure 8.0r3.0
pulsesecure pulse connect secure 8.0r2.0
pulsesecure pulse connect secure 8.0r1.1
pulsesecure pulse connect secure 8.0r1.0
pulsesecure pulse connect secure 8.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r9.3
pulsesecure pulse connect secure 7.4r9.2
pulsesecure pulse connect secure 7.4r9.1
pulsesecure pulse connect secure 7.4r9.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r8.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r7.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r6.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r5.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r4.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r3.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r2.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r13.3
pulsesecure pulse connect secure 7.4r13.2
pulsesecure pulse connect secure 7.4r13.1
pulsesecure pulse connect secure 7.4r13.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r12.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r11.1
pulsesecure pulse connect secure 7.4r11.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r10.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4r1.0
pulsesecure pulse connect secure 7.4

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE