Kwetsbaarheid CVE-2016-4805

Use-after-free Vulnerability In Drivers/net/ppp/ppp_generic.c In The Linux Kernel Before 4.5.2 Allows Local Users To Cause A Denial Of Service (memory Corruption And System Crash, Or Spinlock) Or Possibly Have Unspecified Other Impact By Removing A Network Namespace, Related To The Ppp_register_net_channel And Ppp_unregister_channel Functions.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4805
Leverancier(s) betrokken
- Novell
- Redhat
- Canonical
- Linux
- Oracle
- Novell
Omschrijving
Use-after-free Vulnerability In Drivers/net/ppp/ppp_generic.c In The Linux Kernel Before 4.5.2 Allows Local Users To Cause A Denial Of Service (memory Corruption And System Crash, Or Spinlock) Or Possibly Have Unspecified Other Impact By Removing A Network Namespace, Related To The Ppp_register_net_channel And Ppp_unregister_channel Functions.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Zondag, 13 Augustus 2017 07:21
Ernst
High

Score

Score
7.2
    - Basis
7.2
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
redhat enterprise linux 7.0
redhat enterprise linux 6
oracle linux 6.0
novell suse linux enterprise workstation extension 12.0 sp1
novell suse linux enterprise workstation extension 12.0 -
novell suse linux enterprise software development kit 12.0 sp1
novell suse linux enterprise software development kit 12.0 -
novell suse linux enterprise software development kit 11.0 sp4
novell suse linux enterprise server 12.0 sp1
novell suse linux enterprise server 12.0 -
novell suse linux enterprise server 11.0 sp4
novell suse linux enterprise real time extension 12.0 sp1
novell suse linux enterprise real time extension 11.0 sp4
novell suse linux enterprise module for public cloud 12.0 -
novell suse linux enterprise live patching 12.0 -
novell suse linux enterprise desktop 12.0 sp1
novell suse linux enterprise desktop 12.0 -
novell opensuse leap 42.1
linux linux kernel 4.5.1
canonical ubuntu linux 12.04 -:lts

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE