Kwetsbaarheid CVE-2016-4913

The Get_rock_ridge_filename Function In Fs/isofs/rock.c In The Linux Kernel Before 4.5.5 Mishandles NM (aka Alternate Name) Entries Containing \0 Characters, Which Allows Local Users To Obtain Sensitive Information From Kernel Memory Or Possibly Have Unspecified Other Impact Via A Crafted Isofs Filesystem.

Algemeen

CVE
CVE-2016-4913
Leverancier(s) betrokken
- Canonical
- Linux
- Novell
- Oracle
Omschrijving
The Get_rock_ridge_filename Function In Fs/isofs/rock.c In The Linux Kernel Before 4.5.5 Mishandles NM (aka Alternate Name) Entries Containing \0 Characters, Which Allows Local Users To Obtain Sensitive Information From Kernel Memory Or Possibly Have Unspecified Other Impact Via A Crafted Isofs Filesystem.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Woensdag, 31 Oktober 2018 14:00
Ernst
High

Score

Score
7.2
    - Basis
7.2
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
oracle linux 6.0
novell suse linux enterprise software development kit 11.0 sp4
novell suse linux enterprise server 11.0 sp4
novell suse linux enterprise server 11.0 extra
novell suse linux enterprise debuginfo 11.0 sp4
linux linux kernel 4.5.4
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 15.10
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 12.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE