Kwetsbaarheid CVE-2016-5824

Libical 1.0 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (use-after-free) Via A Crafted Ics File.

Algemeen

CVE
CVE-2016-5824
Leverancier(s) betrokken
- Libical_project
- Canonical
- Redhat
Omschrijving
Libical 1.0 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (use-after-free) Via A Crafted Ics File.
Publicatie
Vrijdag, 27 Januari 2017
Gewijzigd
Dinsdag, 2 April 2019 13:00
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
redhat enterprise linux workstation 7.0
redhat enterprise linux workstation 6.0
redhat enterprise linux server tus 7.6
redhat enterprise linux server eus 7.6
redhat enterprise linux server aus 7.6
redhat enterprise linux server 7.0
redhat enterprise linux server 6.0
redhat enterprise linux desktop 7.0
redhat enterprise linux desktop 6.0
libical project libical 1.0
canonical ubuntu linux 18.10
canonical ubuntu linux 18.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE