Kwetsbaarheid CVE-2016-9795

The Casrvc Program In CA Common Services, As Used In CA Client Automation 12.8, 12.9, And 14.0; CA SystemEDGE 5.8.2 And 5.9; CA Systems Performance For Infrastructure Managers 12.8 And 12.9; CA Universal Job Management Agent 11.2; CA Virtual Assurance For Infrastructure Managers 12.8 And 12.9; CA Workload Automation AE 11, 11.3, 11.3.5, And 11.3.6 On AIX, HP-UX, Linux, And Solaris Allows Local Users To Modify Arbitrary Files And Consequently Gain Root Privileges Via Vectors Related To Insufficient Validation.

Algemeen

CVE
CVE-2016-9795
Leverancier(s) betrokken
- Ca
Omschrijving
The Casrvc Program In CA Common Services, As Used In CA Client Automation 12.8, 12.9, And 14.0; CA SystemEDGE 5.8.2 And 5.9; CA Systems Performance For Infrastructure Managers 12.8 And 12.9; CA Universal Job Management Agent 11.2; CA Virtual Assurance For Infrastructure Managers 12.8 And 12.9; CA Workload Automation AE 11, 11.3, 11.3.5, And 11.3.6 On AIX, HP-UX, Linux, And Solaris Allows Local Users To Modify Arbitrary Files And Consequently Gain Root Privileges Via Vectors Related To Insufficient Validation.
Publicatie
Vrijdag, 27 Januari 2017
Gewijzigd
Woensdag, 10 Oktober 2018 01:00
Ernst
High

Score

Score
7.2
    - Basis
7.2
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
ca workload automation ae 11.3
ca workload automation ae 11.3.6
ca workload automation ae 11.3.5
ca workload automation ae 11.0
ca virtual assurance for infrastructure managers 12.9
ca virtual assurance for infrastructure managers 12.8
ca universal job management agent 11.2
ca systems performance for infrastructure managers 12.9
ca systems performance for infrastructure managers 12.8
ca systemedge 5.9
ca systemedge 5.8.2
ca client automation 14.0
ca client automation 12.9
ca client automation 12.8

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE