Kwetsbaarheid CVE-2017-3324

Vulnerability In The Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Component Of Oracle Primavera Products Suite (subcomponent: Web Access). Supported Versions That Are Affected Are 8.2, 8.3, 8.4, 15.1, 15.2, 16.1 And 16.2. Easily Exploitable Vulnerability Allows Unauthenticated Attacker With Network Access Via HTTP To Compromise Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management. While The Vulnerability Is In Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, Attacks May Significantly Impact Additional Products. Successful Attacks Of This Vulnerability Can Result In Unauthorized Creation, Deletion Or Modification Access To Critical Data Or All Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Accessible Data As Well As Unauthorized Access To Critical Data Or Complete Access To All Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Accessible Data And Unauthorized Ability To Cause A Partial Denial Of Service (partial DOS) Of Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management. CVSS V3.0 Base Score 10.0 (Confidentiality, Integrity And Availability Impacts).

Algemeen

CVE
CVE-2017-3324
Leverancier(s) betrokken
- Oracle
Omschrijving
Vulnerability In The Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Component Of Oracle Primavera Products Suite (subcomponent: Web Access). Supported Versions That Are Affected Are 8.2, 8.3, 8.4, 15.1, 15.2, 16.1 And 16.2. Easily Exploitable Vulnerability Allows Unauthenticated Attacker With Network Access Via HTTP To Compromise Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management. While The Vulnerability Is In Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, Attacks May Significantly Impact Additional Products. Successful Attacks Of This Vulnerability Can Result In Unauthorized Creation, Deletion Or Modification Access To Critical Data Or All Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Accessible Data As Well As Unauthorized Access To Critical Data Or Complete Access To All Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Accessible Data And Unauthorized Ability To Cause A Partial Denial Of Service (partial DOS) Of Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management. CVSS V3.0 Base Score 10.0 (Confidentiality, Integrity And Availability Impacts).
Publicatie
Vrijdag, 27 Januari 2017
Gewijzigd
Dinsdag, 31 Januari 2017 18:21
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
oracle primavera p6 enterprise project portfolio management 8.4
oracle primavera p6 enterprise project portfolio management 8.3
oracle primavera p6 enterprise project portfolio management 8.2
oracle primavera p6 enterprise project portfolio management 16.2
oracle primavera p6 enterprise project portfolio management 16.1
oracle primavera p6 enterprise project portfolio management 15.2
oracle primavera p6 enterprise project portfolio management 15.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE