Kwetsbaarheid CVE-2017-3344

Vulnerability In The Oracle Marketing Component Of Oracle E-Business Suite (subcomponent: User Interface). Supported Versions That Are Affected Are 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5 And 12.2.6. Easily Exploitable Vulnerability Allows Unauthenticated Attacker With Network Access Via HTTP To Compromise Oracle Marketing. Successful Attacks Require Human Interaction From A Person Other Than The Attacker And While The Vulnerability Is In Oracle Marketing, Attacks May Significantly Impact Additional Products. Successful Attacks Of This Vulnerability Can Result In Unauthorized Access To Critical Data Or Complete Access To All Oracle Marketing Accessible Data As Well As Unauthorized Update, Insert Or Delete Access To Some Of Oracle Marketing Accessible Data. CVSS V3.0 Base Score 8.2 (Confidentiality And Integrity Impacts).

Algemeen

CVE
CVE-2017-3344
Leverancier(s) betrokken
- Oracle
Omschrijving
Vulnerability In The Oracle Marketing Component Of Oracle E-Business Suite (subcomponent: User Interface). Supported Versions That Are Affected Are 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5 And 12.2.6. Easily Exploitable Vulnerability Allows Unauthenticated Attacker With Network Access Via HTTP To Compromise Oracle Marketing. Successful Attacks Require Human Interaction From A Person Other Than The Attacker And While The Vulnerability Is In Oracle Marketing, Attacks May Significantly Impact Additional Products. Successful Attacks Of This Vulnerability Can Result In Unauthorized Access To Critical Data Or Complete Access To All Oracle Marketing Accessible Data As Well As Unauthorized Update, Insert Or Delete Access To Some Of Oracle Marketing Accessible Data. CVSS V3.0 Base Score 8.2 (Confidentiality And Integrity Impacts).
Publicatie
Vrijdag, 27 Januari 2017
Gewijzigd
Maandag, 30 Januari 2017 22:21
Ernst
Medium

Score

Score
5.8
    - Basis
5.8
    - Impact
4.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
oracle marketing 12.2.6
oracle marketing 12.2.5
oracle marketing 12.2.4
oracle marketing 12.2.3
oracle marketing 12.1.3
oracle marketing 12.1.2
oracle marketing 12.1.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE