Kwetsbaarheid CVE-2018-0482

A Vulnerability In The Web-based Management Interface Of Cisco Prime Network Control System Could Allow An Authenticated, Remote Attacker To Conduct A Stored Cross-site Scripting (XSS) Attack Against A User Of The Web Interface Of The Affected System. The Vulnerability Is Due To Insufficient Validation Of User-supplied Input By The Web-based Management Interface Of An Affected Device. An Attacker Could Exploit This Vulnerability By Persuading A User Of The Interface To Click A Malicious Link. A Successful Exploit Could Allow The Attacker To Execute Arbitrary Script Code In The Context Of The Web-based Management Interface Or Allow The Attacker To Access Sensitive Browser-based Information.

Algemeen

CVE
CVE-2018-0482
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
A Vulnerability In The Web-based Management Interface Of Cisco Prime Network Control System Could Allow An Authenticated, Remote Attacker To Conduct A Stored Cross-site Scripting (XSS) Attack Against A User Of The Web Interface Of The Affected System. The Vulnerability Is Due To Insufficient Validation Of User-supplied Input By The Web-based Management Interface Of An Affected Device. An Attacker Could Exploit This Vulnerability By Persuading A User Of The Interface To Click A Malicious Link. A Successful Exploit Could Allow The Attacker To Execute Arbitrary Script Code In The Context Of The Web-based Management Interface Or Allow The Attacker To Access Sensitive Browser-based Information.
Publicatie
Donderdag, 10 Januari 2019
Gewijzigd
Donderdag, 31 Januari 2019 17:00
Ernst
Low

Score

Score
3.5
    - Basis
3.5
    - Impact
2.9
    - Misbruik
6.8

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco prime infrastructure 3.5(0.0)

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE