Kwetsbaarheid CVE-2018-0673

Directory Traversal Vulnerability In Cybozu Garoon 3.5.0 To 4.6.3 Allows Authenticated Attackers To Read Arbitrary Files Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2018-0673
Leverancier(s) betrokken
- Cybozu
Omschrijving
Directory Traversal Vulnerability In Cybozu Garoon 3.5.0 To 4.6.3 Allows Authenticated Attackers To Read Arbitrary Files Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Donderdag, 15 November 2018
Gewijzigd
Vrijdag, 14 December 2018 23:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.5
    - Basis
5.5
    - Impact
4.9
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cybozu garoon 4.2.1
cybozu garoon 4.2.0
cybozu garoon 4.0.2
cybozu garoon 4.0.1
cybozu garoon 3.7 sp3
cybozu garoon 3.7 sp2
cybozu garoon 3.7 sp1
cybozu garoon 3.7.5
cybozu garoon 3.7.4
cybozu garoon 3.7.2
cybozu garoon 3.7.1
cybozu garoon 3.7.0
cybozu garoon 3.5.5
cybozu garoon 3.5.4
cybozu garoon 3.5.3
cybozu garoon 3.5.2
cybozu garoon 3.5.1
cybozu garoon 3.5.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE