Kwetsbaarheid CVE-2018-0677

BN-SDWBP3 Firmware Version 1.0.9 And Earlier Allows Attacker With Administrator Rights On The Same Network Segment To Execute Arbitrary OS Commands Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2018-0677
Leverancier(s) betrokken
- Panasonic
Omschrijving
BN-SDWBP3 Firmware Version 1.0.9 And Earlier Allows Attacker With Administrator Rights On The Same Network Segment To Execute Arbitrary OS Commands Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Woensdag, 9 Januari 2019
Gewijzigd
Maandag, 11 Februari 2019 17:00
Ernst
High

Score

Score
7.7
    - Basis
7.7
    - Impact
10.0
    - Misbruik
5.1

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:A/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Aangrenzend netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze toegang heeft tot netwerkcomponenten of (een onderdeel van) het systeem.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
panasonic bn-sdwbp3 firmware 1.0.9

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE