Kwetsbaarheid CVE-2018-0679

Cross-site Scripting Vulnerability In Multiple FXC Inc. Network Devices (Managed Ethernet Switch FXC5210/5218/5224 Firmware Prior To Version Ver1.00.22, Managed Ethernet Switch FXC5426F Firmware Prior To Version Ver1.00.06, Managed Ethernet Switch FXC5428 Firmware Prior To Version Ver1.00.07, Power Over Ethernet (PoE) Switch FXC5210PE/5218PE/5224PE Firmware Prior To Version Ver1.00.14, And Wireless LAN Router AE1021/AE1021PE Firmware All Versions) Allows Attacker With Administrator Rights To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via The Administrative Page.

Algemeen

CVE
CVE-2018-0679
Leverancier(s) betrokken
- Fxc
Omschrijving
Cross-site Scripting Vulnerability In Multiple FXC Inc. Network Devices (Managed Ethernet Switch FXC5210/5218/5224 Firmware Prior To Version Ver1.00.22, Managed Ethernet Switch FXC5426F Firmware Prior To Version Ver1.00.06, Managed Ethernet Switch FXC5428 Firmware Prior To Version Ver1.00.07, Power Over Ethernet (PoE) Switch FXC5210PE/5218PE/5224PE Firmware Prior To Version Ver1.00.14, And Wireless LAN Router AE1021/AE1021PE Firmware All Versions) Allows Attacker With Administrator Rights To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via The Administrative Page.
Publicatie
Donderdag, 15 November 2018
Gewijzigd
Maandag, 31 December 2018 23:00
Ernst
Low

Score

Score
3.5
    - Basis
3.5
    - Impact
2.9
    - Misbruik
6.8

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
fxc ae1021pe firmware
fxc ae1021 firmware

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE