Kwetsbaarheid CVE-2018-0690

An Unvalidated Software Update Vulnerability In Music Center For PC Version 1.0.02 And Earlier Could Allow A Man-in-the-middle Attacker To Tamper With An Update File And Inject Executable Files.

Algemeen

CVE
CVE-2018-0690
Leverancier(s) betrokken
- Sony
Omschrijving
An Unvalidated Software Update Vulnerability In Music Center For PC Version 1.0.02 And Earlier Could Allow A Man-in-the-middle Attacker To Tamper With An Update File And Inject Executable Files.
Publicatie
Donderdag, 15 November 2018
Gewijzigd
Maandag, 17 December 2018 21:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.1
    - Basis
5.1
    - Impact
6.4
    - Misbruik
4.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Hoog Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek alleen misbruiken in uitzonderlijke situaties. Er is bijvoorbeeld veel planning vereist of naast dit beveiligingslek moeten er andere tekortkomingen in de beveiliging zijn.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
sony music center for pc 1.0.02

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE