Kwetsbaarheid CVE-2018-1000424

An Insufficiently Protected Credentials Vulnerability Exists In Jenkins Artifactory Plugin 2.16.1 And Earlier In ArtifactoryBuilder.java, CredentialsConfig.java That Allows Attackers With Local File System Access To Obtain Old Credentials Configured For The Plugin Before It Integrated With Credentials Plugin.

Algemeen

CVE
CVE-2018-1000424
Leverancier(s) betrokken
- Jfrog
Omschrijving
An Insufficiently Protected Credentials Vulnerability Exists In Jenkins Artifactory Plugin 2.16.1 And Earlier In ArtifactoryBuilder.java, CredentialsConfig.java That Allows Attackers With Local File System Access To Obtain Old Credentials Configured For The Plugin Before It Integrated With Credentials Plugin.
Publicatie
Woensdag, 9 Januari 2019
Gewijzigd
Maandag, 28 Januari 2019 23:00
Ernst
Low

Score

Score
2.1
    - Basis
2.1
    - Impact
2.9
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
jfrog artifactory 2.16.1 :~~~jenkins~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE