Kwetsbaarheid CVE-2018-1320

Apache Thrift Java Client Library Versions 0.5.0 Through 0.11.0 Can Bypass SASL Negotiation IsComplete Validation In The Org.apache.thrift.transport.TSaslTransport Class. An Assert Used To Determine If The SASL Handshake Had Successfully Completed Could Be Disabled In Production Settings Making The Validation Incomplete.

Algemeen

CVE
CVE-2018-1320
Leverancier(s) betrokken
- Apache
- F5
- Debian
Omschrijving
Apache Thrift Java Client Library Versions 0.5.0 Through 0.11.0 Can Bypass SASL Negotiation IsComplete Validation In The Org.apache.thrift.transport.TSaslTransport Class. An Assert Used To Determine If The SASL Handshake Had Successfully Completed Could Be Disabled In Production Settings Making The Validation Incomplete.
Publicatie
Maandag, 7 Januari 2019
Gewijzigd
Dinsdag, 23 April 2019 17:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
f5 traffix sdc 5.1.0
f5 traffix sdc 5.0.0
debian debian linux 8.0
apache thrift 0.9.3 :~~~node.js~~
apache thrift 0.9.2 :~~~node.js~~
apache thrift 0.9.1 :~~~node.js~~
apache thrift 0.9.0 :~~~node.js~~
apache thrift 0.8.0 :~~~node.js~~
apache thrift 0.7.0 :~~~node.js~~
apache thrift 0.6.1 :~~~node.js~~
apache thrift 0.6.0 :~~~node.js~~
apache thrift 0.5.0 :~~~node.js~~
apache thrift 0.11.0 :~~~node.js~~
apache thrift 0.10.0 :~~~node.js~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE