Kwetsbaarheid CVE-2018-15456

A Vulnerability In The Admin Portal Of Cisco Identity Services Engine (ISE) Could Allow An Authenticated, Remote Attacker To View Saved Passwords In Plain Text. The Vulnerability Is Due To The Incorrect Inclusion Of Saved Passwords When Loading Configuration Pages In The Admin Portal. An Attacker With Read Or Write Access To The Admin Portal Could Exploit This Vulnerability By Browsing To A Page That Contains Sensitive Data. An Exploit Could Allow The Attacker To Recover Passwords For Unauthorized Use And Expose Those Accounts To Further Attack.

Algemeen

CVE
CVE-2018-15456
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
A Vulnerability In The Admin Portal Of Cisco Identity Services Engine (ISE) Could Allow An Authenticated, Remote Attacker To View Saved Passwords In Plain Text. The Vulnerability Is Due To The Incorrect Inclusion Of Saved Passwords When Loading Configuration Pages In The Admin Portal. An Attacker With Read Or Write Access To The Admin Portal Could Exploit This Vulnerability By Browsing To A Page That Contains Sensitive Data. An Exploit Could Allow The Attacker To Recover Passwords For Unauthorized Use And Expose Those Accounts To Further Attack.
Publicatie
Donderdag, 10 Januari 2019
Gewijzigd
Donderdag, 14 Februari 2019 08:00
Ernst
Medium

Score

Score
4.0
    - Basis
4.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco identity services engine 2.4(100.159)
cisco identity services engine 2.4(0.357)
cisco identity services engine 2.3(0.298)
cisco identity services engine 2.2(0.470)

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE