Kwetsbaarheid CVE-2018-15457

A Vulnerability In The Web-based Management Interface Of Cisco Prime Infrastructure Could Allow An Unauthenticated, Remote Attacker To Conduct A Cross-site Scripting (XSS) Attack Against A User Of The Web-based Management Interface Of An Affected System. The Vulnerability Is Due To Insufficient Validation Of User-supplied Input By The Web-based Management Interface Of The Affected System. An Attacker Could Exploit This Vulnerability By Persuading A User Of The Interface To Click A Maliciously Crafted Link. A Successful Exploit Could Allow The Attacker To Execute Arbitrary Script Code In The Context Of The Affected Interface Or Access Sensitive, Browser-based Information.

Algemeen

CVE
CVE-2018-15457
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
A Vulnerability In The Web-based Management Interface Of Cisco Prime Infrastructure Could Allow An Unauthenticated, Remote Attacker To Conduct A Cross-site Scripting (XSS) Attack Against A User Of The Web-based Management Interface Of An Affected System. The Vulnerability Is Due To Insufficient Validation Of User-supplied Input By The Web-based Management Interface Of The Affected System. An Attacker Could Exploit This Vulnerability By Persuading A User Of The Interface To Click A Maliciously Crafted Link. A Successful Exploit Could Allow The Attacker To Execute Arbitrary Script Code In The Context Of The Affected Interface Or Access Sensitive, Browser-based Information.
Publicatie
Donderdag, 10 Januari 2019
Gewijzigd
Maandag, 4 Februari 2019 23:00
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco prime infrastructure 3.5

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE