Kwetsbaarheid CVE-2018-15587

GNOME Evolution Through 3.28.2 Is Prone To OpenPGP Signatures Being Spoofed For Arbitrary Messages Using A Specially Crafted Email That Contains A Valid Signature From The Entity To Be Impersonated As An Attachment.

Algemeen

CVE
CVE-2018-15587
Leverancier(s) betrokken
- Gnome
- Debian
Omschrijving
GNOME Evolution Through 3.28.2 Is Prone To OpenPGP Signatures Being Spoofed For Arbitrary Messages Using A Specially Crafted Email That Contains A Valid Signature From The Entity To Be Impersonated As An Attachment.
Publicatie
Maandag, 11 Februari 2019
Gewijzigd
Maandag, 10 Juni 2019 13:00
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
gnome evolution 3.28.2
debian debian linux 8.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE