Kwetsbaarheid CVE-2018-16181

HTTP Header Injection Vulnerability In I-FILTER Ver.9.50R05 And Earlier May Allow Remote Attackers To Inject Arbitrary HTTP Headers And Conduct HTTP Response Splitting Attacks That May Result In An Arbitrary Script Injection Or Setting An Arbitrary Cookie Values Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2018-16181
Leverancier(s) betrokken
- Daj
Omschrijving
HTTP Header Injection Vulnerability In I-FILTER Ver.9.50R05 And Earlier May Allow Remote Attackers To Inject Arbitrary HTTP Headers And Conduct HTTP Response Splitting Attacks That May Result In An Arbitrary Script Injection Or Setting An Arbitrary Cookie Values Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Woensdag, 9 Januari 2019
Gewijzigd
Vrijdag, 1 Februari 2019 21:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.8
    - Basis
5.8
    - Impact
4.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
daj i-filter 9.50r05

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE