Kwetsbaarheid CVE-2018-16192

Aterm WF1200CR And Aterm WG1200CR (Aterm WF1200CR Firmware Ver1.1.1 And Earlier, Aterm WG1200CR Firmware Ver1.0.1 And Earlier) Allow An Attacker On The Same Network Segment To Obtain Information Registered On The Device Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2018-16192
Leverancier(s) betrokken
- Nec
Omschrijving
Aterm WF1200CR And Aterm WG1200CR (Aterm WF1200CR Firmware Ver1.1.1 And Earlier, Aterm WG1200CR Firmware Ver1.0.1 And Earlier) Allow An Attacker On The Same Network Segment To Obtain Information Registered On The Device Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Woensdag, 9 Januari 2019
Gewijzigd
Donderdag, 17 Januari 2019 23:00
Ernst
Low

Score

Score
3.3
    - Basis
3.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
6.5

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Aangrenzend netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze toegang heeft tot netwerkcomponenten of (een onderdeel van) het systeem.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
nec aterm wg1200cr firmware 1.0.1
nec aterm wf1200cr firmware 1.1.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE