Kwetsbaarheid CVE-2018-16196

Multiple Yokogawa Products That Contain Vnet/IP Open Communication Driver (CENTUM CS 3000(R3.05.00 - R3.09.50), CENTUM CS 3000 Entry Class(R3.05.00 - R3.09.50), CENTUM VP(R4.01.00 - R6.03.10), CENTUM VP Entry Class(R4.01.00 - R6.03.10), Exaopc(R3.10.00 - R3.75.00), PRM(R2.06.00 - R3.31.00), ProSafe-RS(R1.02.00 - R4.02.00), FAST/TOOLS(R9.02.00 - R10.02.00), B/M9000 VP(R6.03.01 - R8.01.90)) Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service Attack That May Result In Stopping Vnet/IP Open Communication Driver's Communication Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2018-16196
Leverancier(s) betrokken
- Yokogawa
Omschrijving
Multiple Yokogawa Products That Contain Vnet/IP Open Communication Driver (CENTUM CS 3000(R3.05.00 - R3.09.50), CENTUM CS 3000 Entry Class(R3.05.00 - R3.09.50), CENTUM VP(R4.01.00 - R6.03.10), CENTUM VP Entry Class(R4.01.00 - R6.03.10), Exaopc(R3.10.00 - R3.75.00), PRM(R2.06.00 - R3.31.00), ProSafe-RS(R1.02.00 - R4.02.00), FAST/TOOLS(R9.02.00 - R10.02.00), B/M9000 VP(R6.03.01 - R8.01.90)) Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service Attack That May Result In Stopping Vnet/IP Open Communication Driver's Communication Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Woensdag, 9 Januari 2019
Gewijzigd
Donderdag, 14 Februari 2019 17:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
yokogawa fast/tools r9.05
yokogawa fast/tools r9.04
yokogawa fast/tools r9.03

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE