Kwetsbaarheid CVE-2018-16198

Toshiba Home Gateway HEM-GW16A 1.2.9 And Earlier, Toshiba Home Gateway HEM-GW26A 1.2.9 And Earlier May Allow An Attacker On The Same Network Segment To Access A Non-documented Developer Screen To Perform Operations On The Affected Device.

Algemeen

CVE
CVE-2018-16198
Leverancier(s) betrokken
- Toshiba
Omschrijving
Toshiba Home Gateway HEM-GW16A 1.2.9 And Earlier, Toshiba Home Gateway HEM-GW26A 1.2.9 And Earlier May Allow An Attacker On The Same Network Segment To Access A Non-documented Developer Screen To Perform Operations On The Affected Device.
Publicatie
Woensdag, 9 Januari 2019
Gewijzigd
Donderdag, 24 Januari 2019 17:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.8
    - Basis
5.8
    - Impact
6.4
    - Misbruik
6.5

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Aangrenzend netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze toegang heeft tot netwerkcomponenten of (een onderdeel van) het systeem.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
toshiba hem-gw26a firmware 1.2.9
toshiba hem-gw16a firmware 1.2.9

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE