Kwetsbaarheid CVE-2018-1639

The Report Builder Of Jazz Reporting Service 5.0 Through 5.0.2 And 6.0 Through 6.0.6 Could Allow An Authenticated User To Obtain Sensitive Information Beyond Its Assigned Privileges. IBM X-Force ID: 144579.

Algemeen

CVE
CVE-2018-1639
Leverancier(s) betrokken
- Ibm
Omschrijving
The Report Builder Of Jazz Reporting Service 5.0 Through 5.0.2 And 6.0 Through 6.0.6 Could Allow An Authenticated User To Obtain Sensitive Information Beyond Its Assigned Privileges. IBM X-Force ID: 144579.
Publicatie
Vrijdag, 16 November 2018
Gewijzigd
Vrijdag, 21 December 2018 01:00
Ernst
Medium

Score

Score
4.0
    - Basis
4.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
ibm jazz reporting service 6.0
ibm jazz reporting service 6.0.2
ibm jazz reporting service 6.0.1
ibm jazz reporting service 5.0
ibm jazz reporting service 5.0.2
ibm jazz reporting service 5.0.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE