Kwetsbaarheid CVE-2018-20682

Fork CMS 5.0.6 Allows Stored XSS Via The Private/en/settings Facebook_admin_ids Parameter (aka "Admin Ids" Input In The Facebook Section).

Algemeen

CVE
CVE-2018-20682
Leverancier(s) betrokken
- Fork-cms
Omschrijving
Fork CMS 5.0.6 Allows Stored XSS Via The Private/en/settings Facebook_admin_ids Parameter (aka "Admin Ids" Input In The Facebook Section).
Publicatie
Woensdag, 9 Januari 2019
Gewijzigd
Woensdag, 23 Januari 2019 23:00
Ernst
Low

Score

Score
3.5
    - Basis
3.5
    - Impact
2.9
    - Misbruik
6.8

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
fork-cms fork cms 5.0.6

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE