Kwetsbaarheid CVE-2018-20685

In OpenSSH 7.9, Scp.c In The Scp Client Allows Remote SSH Servers To Bypass Intended Access Restrictions Via The Filename Of . Or An Empty Filename. The Impact Is Modifying The Permissions Of The Target Directory On The Client Side.

Algemeen

CVE
CVE-2018-20685
Leverancier(s) betrokken
- Netapp
- Openbsd
- Winscp
- Canonical
- Debian
- Oracle
- Redhat
Omschrijving
In OpenSSH 7.9, Scp.c In The Scp Client Allows Remote SSH Servers To Bypass Intended Access Restrictions Via The Filename Of . Or An Empty Filename. The Impact Is Modifying The Permissions Of The Target Directory On The Client Side.
Publicatie
Donderdag, 10 Januari 2019
Gewijzigd
Donderdag, 25 April 2019 17:00
Ernst
Low

Score

Score
2.6
    - Basis
2.6
    - Impact
2.9
    - Misbruik
4.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Hoog Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek alleen misbruiken in uitzonderlijke situaties. Er is bijvoorbeeld veel planning vereist of naast dit beveiligingslek moeten er andere tekortkomingen in de beveiliging zijn.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
winscp winscp 5.13
redhat enterprise linux 7.0
oracle solaris 10
openbsd openssh 7.9
netapp storage automation store -
netapp steelstore cloud integrated storage -
netapp ontap select deploy -
netapp element software -
netapp cloud backup -
debian debian linux 9.0
debian debian linux 8.0
canonical ubuntu linux 18.10
canonical ubuntu linux 18.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 16.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE