Kwetsbaarheid CVE-2018-5403

Imperva SecureSphere Gateway (GW) Running V13, For Both Pre-First Time Login Or Post-First Time Login (FTL), If The Attacker Knows The Basic Authentication Passwords, The GW May Be Vulnerable To RCE Through Specially Crafted Requests, From The Web Access Management Interface.

Algemeen

CVE
CVE-2018-5403
Leverancier(s) betrokken
- Imperva
Omschrijving
Imperva SecureSphere Gateway (GW) Running V13, For Both Pre-First Time Login Or Post-First Time Login (FTL), If The Attacker Knows The Basic Authentication Passwords, The GW May Be Vulnerable To RCE Through Specially Crafted Requests, From The Web Access Management Interface.
Publicatie
Donderdag, 10 Januari 2019
Gewijzigd
Donderdag, 14 Februari 2019 21:00
Ernst
Medium

Score

Score
6.8
    - Basis
6.8
    - Impact
6.4
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
imperva securesphere 13.2.10
imperva securesphere 13.1.10
imperva securesphere 13.0.10

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE