Kwetsbaarheid CVE-2018-5412

Imperva SecureSphere Running V12.0.0.50 Is Vulnerable To Local Arbitrary Code Execution, Escaping Sealed-mode.

Algemeen

CVE
CVE-2018-5412
Leverancier(s) betrokken
- Imperva
Omschrijving
Imperva SecureSphere Running V12.0.0.50 Is Vulnerable To Local Arbitrary Code Execution, Escaping Sealed-mode.
Publicatie
Donderdag, 10 Januari 2019
Gewijzigd
Woensdag, 16 Januari 2019 23:00
Ernst
High

Score

Score
7.2
    - Basis
7.2
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
imperva securesphere 12.0.0.50

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE