Kwetsbaarheid CVE-2018-7361

All Versions Up To V1.1.10P3T18 Of ZTE ZXHN F670 Product Are Impacted By Null Pointer Dereference Vulnerability, Which May Allows An Attacker To Cause A Denial Of Service Via Appviahttp Service.

Algemeen

CVE
CVE-2018-7361
Leverancier(s) betrokken
- Zte
Omschrijving
All Versions Up To V1.1.10P3T18 Of ZTE ZXHN F670 Product Are Impacted By Null Pointer Dereference Vulnerability, Which May Allows An Attacker To Cause A Denial Of Service Via Appviahttp Service.
Publicatie
Vrijdag, 16 November 2018
Gewijzigd
Maandag, 10 December 2018 23:00
Ernst
Low

Score

Score
3.3
    - Basis
3.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
6.5

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:A/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Aangrenzend netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze toegang heeft tot netwerkcomponenten of (een onderdeel van) het systeem.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
zte zxhn f670 firmware 1.1.10p3t18

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE