Kwetsbaarheid CVE-2018-9525

In The AndroidManifest.xml File Defining The SliceBroadcastReceiver Handler For Com.android.settings.slice.action.WIFI_CHANGED, There Is A Possible Permissions Bypass Due To A Confused Deputy. This Could Lead To Local Escalation Of Privilege, Allowing A Local Attacker To Change Device Settings, With No Additional Execution Privileges Needed. User Interaction Is Not Needed For Exploitation. Product: Android. Versions: Android-9. Android ID: A-111330641

Algemeen

CVE
CVE-2018-9525
Leverancier(s) betrokken
- Google
Omschrijving
In The AndroidManifest.xml File Defining The SliceBroadcastReceiver Handler For Com.android.settings.slice.action.WIFI_CHANGED, There Is A Possible Permissions Bypass Due To A Confused Deputy. This Could Lead To Local Escalation Of Privilege, Allowing A Local Attacker To Change Device Settings, With No Additional Execution Privileges Needed. User Interaction Is Not Needed For Exploitation. Product: Android. Versions: Android-9. Android ID: A-111330641
Publicatie
Woensdag, 14 November 2018
Gewijzigd
Donderdag, 27 December 2018 17:00
Ernst
High

Score

Score
7.2
    - Basis
7.2
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
google android 9.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE