Kwetsbaarheid CVE-2018-9539

In The ClearKey CAS Descrambler, There Is A Possible Use After Free Due To A Race Condition. This Could Lead To Local Escalation Of Privilege With No Additional Execution Privileges Needed. User Interaction Is Not Needed For Exploitation. Product: Android. Versions: Android-8.0 Android-8.1 Android-9. Android ID: A-113027383

Algemeen

CVE
CVE-2018-9539
Leverancier(s) betrokken
- Google
Omschrijving
In The ClearKey CAS Descrambler, There Is A Possible Use After Free Due To A Race Condition. This Could Lead To Local Escalation Of Privilege With No Additional Execution Privileges Needed. User Interaction Is Not Needed For Exploitation. Product: Android. Versions: Android-8.0 Android-8.1 Android-9. Android ID: A-113027383
Publicatie
Woensdag, 14 November 2018
Gewijzigd
Maandag, 17 December 2018 23:00
Ernst
Medium

Score

Score
6.9
    - Basis
6.9
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.4

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
google android 9.0
google android 8.1
google android 8.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE