Kwetsbaarheid CVE-2019-0553

An Information Disclosure Vulnerability Exists When Windows Subsystem For Linux Improperly Handles Objects In Memory, Aka "Windows Subsystem For Linux Information Disclosure Vulnerability." This Affects Windows 10 Servers, Windows 10, Windows Server 2019.

Algemeen

CVE
CVE-2019-0553
Leverancier(s) betrokken
- Microsoft
Omschrijving
An Information Disclosure Vulnerability Exists When Windows Subsystem For Linux Improperly Handles Objects In Memory, Aka "Windows Subsystem For Linux Information Disclosure Vulnerability." This Affects Windows 10 Servers, Windows 10, Windows Server 2019.
Publicatie
Dinsdag, 8 Januari 2019
Gewijzigd
Maandag, 14 Januari 2019 23:00
Ernst
Low

Score

Score
2.1
    - Basis
2.1
    - Impact
2.9
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
microsoft windows server 2019 -
microsoft windows server 2016 1803
microsoft windows server 2016 1709
microsoft windows 10 1809
microsoft windows 10 1803
microsoft windows 10 1709
microsoft windows 10 1703

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE