Kwetsbaarheid CVE-2019-0565

A Remote Code Execution Vulnerability Exists When Microsoft Edge Improperly Accesses Objects In Memory, Aka "Microsoft Edge Memory Corruption Vulnerability." This Affects Microsoft Edge.

Algemeen

CVE
CVE-2019-0565
Leverancier(s) betrokken
- Microsoft
Omschrijving
A Remote Code Execution Vulnerability Exists When Microsoft Edge Improperly Accesses Objects In Memory, Aka "Microsoft Edge Memory Corruption Vulnerability." This Affects Microsoft Edge.
Publicatie
Dinsdag, 8 Januari 2019
Gewijzigd
Zaterdag, 12 Januari 2019 01:00
Ernst
High

Score

Score
7.6
    - Basis
7.6
    - Impact
10.0
    - Misbruik
4.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Hoog Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek alleen misbruiken in uitzonderlijke situaties. Er is bijvoorbeeld veel planning vereist of naast dit beveiligingslek moeten er andere tekortkomingen in de beveiliging zijn.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
microsoft edge -

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE