Kwetsbaarheid CVE-2019-0588

An Information Disclosure Vulnerability Exists When The Microsoft Exchange PowerShell API Grants Calendar Contributors More View Permissions Than Intended, Aka "Microsoft Exchange Information Disclosure Vulnerability." This Affects Microsoft Exchange Server.

Algemeen

CVE
CVE-2019-0588
Leverancier(s) betrokken
- Microsoft
Omschrijving
An Information Disclosure Vulnerability Exists When The Microsoft Exchange PowerShell API Grants Calendar Contributors More View Permissions Than Intended, Aka "Microsoft Exchange Information Disclosure Vulnerability." This Affects Microsoft Exchange Server.
Publicatie
Dinsdag, 8 Januari 2019
Gewijzigd
Dinsdag, 15 Januari 2019 23:00
Ernst
Medium

Score

Score
4.0
    - Basis
4.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
microsoft exchange server 2019
microsoft exchange server 2016 cumulative update 11
microsoft exchange server 2016 cumulative update 10
microsoft exchange server 2013 cumulative update 21
microsoft exchange server 2010 sp3 rollup25

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE