Kwetsbaarheid CVE-2019-12840

In Webmin Through 1.910, Any User Authorized To The "Package Updates" Module Can Execute Arbitrary Commands With Root Privileges Via The Data Parameter To Update.cgi.

Algemeen

CVE
CVE-2019-12840
Leverancier(s) betrokken
- Webmin
Omschrijving
In Webmin Through 1.910, Any User Authorized To The "Package Updates" Module Can Execute Arbitrary Commands With Root Privileges Via The Data Parameter To Update.cgi.
Publicatie
Zaterdag, 15 Juni 2019
Gewijzigd
Vrijdag, 21 Juni 2019 01:00
Ernst
High

Score

Score
9.0
    - Basis
9.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
webmin webmin 1.910

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE