Kwetsbaarheid CVE-2019-1620

A Vulnerability In The Web-based Management Interface Of Cisco Data Center Network Manager (DCNM) Could Allow An Unauthenticated, Remote Attacker To Upload Arbitrary Files On An Affected Device. The Vulnerability Is Due To Incorrect Permission Settings In Affected DCNM Software. An Attacker Could Exploit This Vulnerability By Uploading Specially Crafted Data To The Affected Device. A Successful Exploit Could Allow The Attacker To Write Arbitrary Files On The Filesystem And Execute Code With Root Privileges On The Affected Device.

Algemeen

CVE
CVE-2019-1620
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
A Vulnerability In The Web-based Management Interface Of Cisco Data Center Network Manager (DCNM) Could Allow An Unauthenticated, Remote Attacker To Upload Arbitrary Files On An Affected Device. The Vulnerability Is Due To Incorrect Permission Settings In Affected DCNM Software. An Attacker Could Exploit This Vulnerability By Uploading Specially Crafted Data To The Affected Device. A Successful Exploit Could Allow The Attacker To Write Arbitrary Files On The Filesystem And Execute Code With Root Privileges On The Affected Device.
Publicatie
Woensdag, 26 Juni 2019
Gewijzigd
Dinsdag, 9 Juli 2019 03:00
Ernst
High

Score

Score
10.0
    - Basis
10.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco data center network manager 11.0(1)

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE